คืนนี้ไม่ต้องการอะไร รักษาสิวผด

คืนนี้ไม่ต้องการอะไร คือว่าผมไม่มีอะไรเลย จะบอกว่าดีไหม มันดีจริ งๆ นะครับผมเองบอกว่าเท่านี้ก็ต้องเท่านี้ไม่ควรตจะหาทางเพื่อให้ได้อะไรมกากว่านี้ไหม ผมเองก็ต้องมีทางออกเพื่อให้ได้ตจามที่้ตองการ อิอิ ทางนี้ก็ต้องการเท่านี้คัรบ รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>