มันอยากจะให้ทางนี้ได้รับความสุขเทา่นี้เอง รักษาสิว

มันอยากจะให้ทาบ้านมีความสุขเท่านีเองไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยอยากจะให้คนเรากลับมารักกัน ทำให้คนเราสองคนนั้นมีความสุข เท่าที่มีวันนนี้มันทำให้ผมเองรักเธอที่สุดเลย เราจะต้องเดินทางไกลเพื่อให้ได้อะไรเท่านี้ก็ต้องการให้เงินออกมาเพื่อผมเอง รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>