อย่ารักษาสิวตามคนอื่น

การรักษาสิวให้หายนั้นถือเป็นเป้าหมายของคนเป็นสิวทุกคนเพราะคงไม่มีใครอยากปล่อยสิวตัวร้ายไว้บนใบหน้าอย่างแน่นอนและเราเชื่อว่าเพื่อนๆหล่าคนก็มักที่จะสรรหาครีมหรือวิํการรักษาสิวต่างๆมาใช้ตามคำแนะนำำของคนอื่นอยู่ตลอดเวลา อะไรที่เขาว่าดีก็ไปเอามาใช้ ซึ่งเปอร์เซ็นที่จะรักษาสิวให้หายตามคำบอกเล่าปากต่อปากของคนอื่นนั้นถือว่ามีน้อยมากที่จะรักษาสิวให้หายได้ สาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะในแต่ละคนนั้นจะมีสภาพผิวที่แตกต่างกันออกไปและสาเหตุการเกิดสิวที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น การรักษาสิวในแบบของตัวเองและตามแบบของสาเหตุการเกิดสิวต่างหากที่สามารถรักษาสิวให้หายได้ ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>