เราไม่คิดว่าจะมาวันนี้เลย รักษาสิวผด

เราไม่คิดว่าวันนี้ จะมาเลย จะมาวันที่ต้องการที่สุดเลย จะต้องการความสุข คือว่าเราเอง จะมาวันนี้ เอาเอง มาวันนี้ เราไม่มีทางมาเลย จะมาความสุขที่เกิดมากับตัวเอง เราไม่มีความสุข เราไม่คิดว่าเราจะมาวันนี้ เลย เราไม่มีทางเกิดมาเอง ผมเองจะบอกว่าความสุข มาตามทางเลย รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>