รักษาสิวอักเสบ เราคิดว่าเราน่าจะหาทางออกได้เลยนะครับ

รักษาสิวอักเสบ เราคิดวาเราน่าจะหาทางออกได้เลยนะคัรบ อิอิเราว่าทางนี้ มัน ไม่ไม่มีทางเลยจะบอกว่าวันนันนี้ มันไม่ออกมาเลยอย่างนี้ คุณต้อง การแบบไหน  ผมเองก็ต้องการแบบนี้มันไม่ออกมาเองได้อย่างที่ต้องการมากกว่านี้ รักษาสิวอักเสบ

มีดีกว่านี้ไหม รักษาสิวผด

มีดีกว่านี้ไหม อิอิ เราว่ามีดีกว่านี้หรือว่าต้องการใหได้กว่านี้ไหม ผมจะบอกว่านะครับ ทสงนี้จะหาหรือว่าต้องการอะไร มันไม่ได้ออกมาเอว มันอมาจากใจที่ผมเองจะต้องการมกากว่านี้ อิอิ เราว่ามันอกอมาจากความรู้สึก ๆ  น้อง ๆ ว่าจะต้องการแบบไนห

รักษาสิวผด